Category

Inhoud maken voor laaggeletterde bevolkingsgroepen

Inhoud maken voor laaggeletterde bevolkingsgroepen

laaggeletterdheid

Een gebrek aan geletterdheid treft kinderen en volwassenen op verschillende manieren. Kinderen die op de basisschool geen Engels leren, hebben bijvoorbeeld vaak moeite met de Engelse taal en kunnen sociaal geïsoleerd zijn. Studenten die in buurten met een laag inkomen wonen, hebben mogelijk ook geen toegang tot technologie. Een laag geletterdheidsniveau bij kinderen kan ook later in het leven leiden tot slechte cijfers en gedragsproblemen. Als gevolg hiervan hebben deze kinderen een laag zelfbeeld en kunnen ze zich buitengesloten voelen van hun leeftijdsgenoten nuttige informatie op deze site. Laaggeletterdheid kan daardoor een blijvende impact hebben op iemands leven.

Het creëren van inhoud voor deze populaties kan gepaard gaan met experimenteren met verschillende lay-outs en stijlen. Overweeg het gebruik van een eenvoudige lay-out, veel visuals en witruimte. Bekijk de "voor dummies"-boeken voor ideeën over hoe u optimaal gebruik kunt maken van witruimte en korte gedrukte tekst. Overweeg een 'mistindex' of 'snelle tips' in uw inhoud op te nemen, zodat lezers snel begrijpen wat u probeert te communiceren. Zelfs als uw publiek geen hoge leesvaardigheid heeft, kan het gebruik van een verhaalformaat de beste manier zijn om met laaggeletterd materiaal aan de slag te gaan.

Laaggeletterdheid beïnvloedt het vermogen van een persoon om een sollicitatie te lezen en in te vullen. Volgens een recent onderzoek van Gallup kost analfabetisme de Amerikaanse economie 2,2 biljoen dollar per jaar. Daarom moet elke volwassene minimaal niveau 3 vaardig zijn. Het is niet alleen een beschamend feit dat niet-geletterde kinderen geen werk kunnen vinden, maar ze kunnen ook niet naar de universiteit gaan.

Klik hier om meer te lezen: https://hetsen-visschers.nl/